NBBI-leden ontvangen altijd 10% korting (geldt niet bij gebruik van een STAP-budget).
Training

De levensexecuteur

Steeds vaker doen mensen een beroep op een levensexecuteur. Rechters geven in hun aanbevelingen meerderjarigenbewind aan hiermee rekening te houden: “De kantonrechter treedt terughoudend op met het uitspreken van curatele, bewind of mentorschap als de betrokkene in een levenstestament regelingen heeft getroffen op dit vlak.” Als bewindvoerder, mentor of curator dien je dus te weten wat een levenstestament inhoudt, wat de rol is van een levensexecuteur en hoe je handelt als je zelf de rol van levensexecuteur op je wilt nemen. Deze module leidt geregistreerde beschermingsbewindvoerders op tot levensexecuteur.

Een levenstestament is kort gezegd een akte waarmee aan een door iemand zelf aangewezen vertrouwenspersoon (de levensexecuteur) een volmacht wordt gegeven zodat deze levensexecuteur de belangen kan behartigen op het moment dat diegene dat zelf niet meer kan.

Tijdens de opleiding levensexecuteur worden de volgende onderwerpen uitgebreid behandeld:

 • Raakvlakken en eventuele interactie van de levensexecuteur met bewindvoering, mentorschap en curatele
 • Controle op de levensexecuteur
 • Verschillen met het meerderjarigenbewind, mentorschap en curatele
 • Betekenis van bewindvoerder, curator of mentor bij het levenstestament?
 • De rol van een toezichthouder
 • Wilsonbekwaamheid
 • Wanneer gaat het levenstestament in?
 • Het voorkomen van ouderenmisbruik
 • De mogelijkheden van een regeling op maat
 • Handelen bij snelle achteruitgang van de cliënt
 • De wijze waarop bewindvoerders en levensexecuteurs kunnen leren van artsen

Er is veel aandacht voor praktijksituaties.

Toelatingseisen

Deze module is exclusief toegankelijk voor een ieder die:

 • een opleiding beschermingsbewind heeft gedaan
 • aan de kwaliteitseisen beschermingsbewind voldoet
 • benoemd is als beschermingsbewindvoerder door het Landelijk kwaliteitsbureau CBM.

Na het volgen van de levensexecuteur bestaat voor deelnemers de mogelijkheid om opgenomen te worden in ons register voor notarissen die op zoek zijn naar levensexecuteurs. Hierover wordt je tijdens de lesmiddag geïnformeerd.

Schrijf je in voor

De levensexecuteur

Deze module staat momenteel niet ingepland.