NBBI-leden ontvangen altijd 10% korting (geldt niet bij gebruik van een STAP-budget).
Training

Commitment en verwachtingenmanagement

Wil je het contact en het nakomen van de afspraken die jij met je klanten maakt verbeteren? Dan bevelen we je de training commitment en verwachtingen management van harte aan! Want bij contact dat moeizaam verloopt is er meestal sprake van onvoldoende committment en een groot verschil in wederzijdse verwachtingen.

Het gebeurt regelmatig dat een klant een paar maanden na het instellen van het bewind minder enthousiast is dan toen jullie het intake gesprek voerden.  Logisch! Zeker als je in een lastig pakket zit, ben je blij met elke uitgestoken hand. En als dan de ergste druk van de ketel is en je realiseert je als klant  waar je “JA” tegen hebt gezegd, kan het zijn dat je er toch anders over gaat denken. Het ontbreekt je klant dan aan commitment voor het bewind.

Deze module gaat helemaal over commitment en  het managen van verwachtingen; want deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want het produceren van afspraken, deze op papier zetten en aan klanten meegeven, wil nog niet garanderen dat ze ook gelezen en begrepen worden. Of ze vervolgens ook nog nageleefd worden, is maar zeer de vraag.

Daarnaast hebben bewindvoerders soms de neiging om klanten zaken uit handen te nemen en voor ze te bepalen. Het vervelende is dat er nog al wat klanten zijn die het uitermate vervelend vinden dat er over hen wordt beslist. Je klant voelt zich aangetast in zijn autonomie en zal met weerstand reageren op alles wat je doet of zegt. Bij contact dat moeizaam verloopt is er meestal sprake van onvoldoende commitment.

Commitment is opgebouwd uit betrokkenheid, verantwoordelijkheid, informatie, expliciete instemming en heldere afspraken over verantwoordelijkheden en taakverdeling. Als er op één van deze onderdelen niet genoeg duidelijkheid is, is dit vragen om een moeizame werkrelatie met je klant. Bereid verklaren zonder een goed gevoel is vragen om problemen. De problemen blijven de eerste maanden onder de oppervlakte, ze manifesteren zich meestal na een klein jaar.In deze module geven we je in 1 dag een aantal hele concrete handvatten:

 • Het voeren van een effectief intakegesprek
 • Verstandige en effectieve (re)acties richting de cliënt
 • Het maken van afspraken die ook worden nageleefd
  Het delen van de verantwoordelijkheid
  Het checken van commitment en afspraken bij de cliënt
  Het controleren van het nakomen van afspraken
  Het neerleggen van de gevolgen van het niet nakomen van afspraken van afspraken door de cliëntHet bespreken van het gedrag van de cliënt

Voor de training commitment en verwachtingenmanagement  vragen we je (per mail) om een praktijkvoorbeeld te beschrijven waarin je last had van het gedrag van je klant.We nemen jullie praktijkvoorbeelden in de lesdag door.  Je krijgt de gelegenheid om  te oefenen met een beroepsacteur met je eigen voorbeeld. Natuurlijk aan de hand van de theorie die we je  aangeboden hebben!

Schrijf je in voor

Commitment en verwachtingenmanagement

1-daagse training

 met Berber Vonk

de Eenhoorn – Amersfoort

maximaal 15 deelnemers
€495

Excl. 21% BTW

Programma

vrijdag 15 december 2023 09:30 tot 16:30

Nog 15 plaatsen