NBBI-leden ontvangen altijd 10% korting
Praktikos

Klachtenregeling

Laatst gewijzigd op: 6 maart 2023

Inhoudsopgave

Contact opnemen

Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van Praktikos, haar personeelsleden, docenten, trainers en acteurs die namens Praktikos lesgeven, dan vinden we het fijn als je ons eerst belt op 06 92612137 of mailt op info@praktikos.nl.

Klacht indienen

Komen we er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij Nelleke Freeke, klachtenfunctionaris van Praktikos, per mail: nelleke@praktikos.nl of per brief:

Praktikos
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Viaductstraat 3-20
9725 BG Groningen

Regeling

  • De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke medewerker die niet betrokken is bij de uitvoeringen van lesdagen en trainingen van Praktikos.
  • De klachtenfunctionaris stuurt je binnen 2 weken een bevestiging van ontvangst van je klacht.
  • Mochten we langer de tijd nodig hebben om je klacht te behandelen dan stellen we je hiervan op de hoogte.
  • Je klacht wordt binnen 6 weken na ontvangstdatum afgehandeld, je ontvangt van ons schriftelijk bericht van de afhandeling van je klacht.
  • De klachtenfunctionaris neemt contact met je op om de klacht inhoudelijk te bespreken en betrekt hierbij (indien nodig) de betreffende docent, trainer of acteur.
  • Praktikos houdt ontvangen klachten en de klachtenprocedure geautomatiseerd bij (ons Privacy statement is hierop van toepassing).

Geschillencommissie

Praktikos is lid van NRTO. Heb je de klachtenprocedure doorlopen en ben je niet tevreden over de uitkomst dan kun je terecht bij de geschillencommissie van NRTO, het advies van de geschillencommissie is voor beide partijen bindend:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

www.degeschillencommissie.nl

070 3105310

Voorwaarden

Op onze diensten, voorwaarden en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.