NBBI-leden ontvangen altijd 10% korting
Praktikos

Klachtenregeling

Laatst gewijzigd op: 5 januari 2024

Inhoudsopgave

Klachtenregeling Praktikos

Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van Praktikos, haar personeelsleden, docenten, trainers en acteurs die namens Praktikos lesgeven, dan vinden we het fijn als je ons eerst belt op 050-2110053 of mailt naar info@praktikos.nl.

Komen we er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij Nelleke Freeke, klachtenfunctionaris van Praktikos, per mail: nelleke@praktikos.nl of per brief: Praktikos, t.a.v. de klachtenfunctionaris; S.S. Rosensteinlaan 7a, 9713AS, Groningen.

  • De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke medewerker die niet betrokken is bij de uitvoeringen van lesdagen en trainingen van Praktikos.
  • De klachtenfunctionaris stuurt je binnen 2 weken een bevestiging van ontvangst van je klacht.
  • Mochten we langer de tijd nodig hebben om je klacht te behandelen dan stellen we je hiervan op de hoogte.
  • Je klacht wordt binnen 6 weken na ontvangstdatum afgehandeld, je ontvangt van ons schriftelijk bericht van de afhandeling van je klacht.
  • De klachtenfunctionaris neemt contact met je op om de klacht inhoudelijk te bespreken en betrekt hierbij (indien nodig) de betreffende docent, trainer of acteur.
  • Praktikos houdt ontvangen klachten en de klachtenprocedure geautomatiseerd bij (ons Privacy statement is hierop van toepassing).

Op onze diensten, voorwaarden en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit onze diensten, voorwaarden en overeenkomsten kunnen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen.