NBBI-leden ontvangen altijd 10% korting (geldt niet bij gebruik van een STAP-budget).
Training

Klantencontact 2.0

Klantencontact lijkt gemakkelijk, maar is het niet!nWaar je als o.a. bewindvoerder, mentor, schuldhulpverlener, of begeleider in eerdere trainingen vooral theorie hebt gekregen over beïnvloeding, gedragsstijlen en psychiatrische problemen, ligt het accent bij klantencontact 2.0 op de praktijk van het omgaan met mensen die minder makkelijk gedrag vertonen.nnDaarom werken en oefenen we in twee lesdagen vanuit concrete casuïstiek, waarin we gezamenlijk onderzoek doen naar de mogelijkheden om de situatie positief te beïnvloeden en wat bij jou past. onderwerpen zijn o.a.:n

  n

 • Hoe kan je omgaan met emotionaliteit?
 • n

 • Hoe kan je omgaan met manipulatief gedrag?
 • n

 • Hoe kan je de ander beïnvloeden met je eigen gedrag?
 • n

 • Wat is jouw eigen mindset en hoe is die van invloed?
 • n

 • Zijn jouw interventies doeltreffend en proportioneel?
 • n

nWe behandelen dilemma’s uit de praktijk en leggen jouw afwegingen en keuzes langs de meetlat van een aantal afwegingskaders. Hoe verhouden medische, ethische, financiële, praktische en juridische kaders zich tot elkaar?nnVoorwaarde voor deelname aan deze module is, dat je al enige tijd ervaring hebt met het werken met klanten.

Schrijf je in voor

Klantencontact 2.0

Deze module staat momenteel niet ingepland.