NBBI-leden ontvangen altijd 10% korting
Training

Opleiding Prosocial-Teamkracht

Prosocial-Teamkracht is het vervolg op de workshop Teamkracht: de weten­schap van samenwerken.
In deze oplei­d­ing leer je basis van Proso­cial, een gedragswetenschappelijke meth­ode voor samenwerking. Je breidt je kennis uit en leert de begeleiding van een team vanuit deze methodiek vorm te geven.

In de opleiding besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • De the­o­retis­che achter­grond van Proso­cial-Teamkracht
  • De evo­lutieleer en mul­ti­level selection
  • De acht ken­merken van een effec­tief team volgens nobelprijswinnaar Eli­nor Ostrom
  • Het belang van psychologische flexibiliteit
  • De ACT-​matrix

In de opleiding pas je de theorie toe door middel van praktijkoefeningen. Na afloop ben je in staat om een team te begelei­den naar een constructieve samenwerkingsvorm. Je kunt voorwaarden creëren voor meer effectiviteit, meer werk­plezier en min­der verzuim binnen het team.

Doel­groep: Man­agers, leidinggevenden, con­sul­tants en teambegeleiders.

Over de trainers: 
Jenny Blaauw­broek, eige­naar van Bamboe-​ACT, al sinds 2014 trainer en docent ACT. Zij heeft in 2018 de oplei­d­ing Proso­cial gedaan bij Paul Atkins, is vanaf 2020 coach bij het Proso­cial Insti­tute van Paul Atkins en tevens voorzit­ter van de Proso­cial Com­mu­nity of Prac­tice Europe/​Africa.
Berber Vonk, eigenaar/​directeur van Prak­tikos. Berber is ervaren docent en trainer en heeft heeft ver­schil­lende train­in­gen en work­shops ACT gevolgd. In 2020 deed zij de opleiding Proso­cial bij grond­leg­ger Paul Atkins.

Schrijf je in voor

Opleiding Prosocial-Teamkracht

Deze module staat momenteel niet ingepland.