NBBI-leden ontvangen altijd 10% korting
Training

Bewindvoeren is ondernemerschap

Ben je al enige tijd als zelfstandig professioneel bewindvoerder aan de slag en op zoek naar verdieping op het gebied van je ondernemerschap? Dan is de opleiding Bewindvoeren is ondernemerschap iets voor jou. De doelstelling van deze opleiding is de brede toepassing van nieuwe kennis over:

  • Bedrijfseconomische principes
  • Marketingprincipes
  • De eigen jaarrekening lezen en interpreteren, mede in relatie tot de eisen die wet- en regelgeving stellen aan de financiële gezondheid van bewindvoerdersorganisaties (waaronder solvabiliteit en current ratio)
  • De locatie van de bewindvoerder binnen het “bewindvoerdersspectrum” en kritische reflectie
  • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstandverzekering in relatie tot het ondernemerschap en risicomanagement, risicoanalyse en risicomanagement als onderdeel van het jaarlijkse bedrijfsplan
  • Het voorbereiden van de audit en de stukken die het Kwaliteitsbureau CBM  jaarlijks nodig heeft ter beoordeling van de bewindvoerdersorganisatie en haar medewerkers
  • Jurisprudentie

Waar de module Ondernemersvaardigheden van de basisopleiding beschermingsbewind in het teken staan van vergroten van het kennisniveau, daar richt de vervolgopleiding zich meer op het breed kunnen toepassen van deze kennis binnen je eigen organisatie. De aanpak is interactief. We gebruiken door de docent ingebrachte casuïstiek en casuïstiek die door deelnemers zelf voorafgaand aan de training wordt aangeleverd.

Wanneer er na de studiedag behoefte is aan individuele begeleiding, coaching of advisering door onze docent dan is dit zeker mogelijk. Stuur ons een mail. Dan kijken we samen naar de beste aanpak.

Schrijf je in voor

Bewindvoeren is ondernemerschap

Deze module staat momenteel niet ingepland.