NBBI-leden ontvangen altijd 10% korting
Training

Bewindvoering en erfrecht

Als bewindvoerder is het belangrijk dat je kennis hebt van het erfrecht. Tijdens de onderbewindstelling kun je te maken krijgen met nalatenschappen. Als bewindvoerder moet je weten hoe je handelt als een cliënt overlijdt en wat de rechten en verplichtingen zijn als een cliënt erfgenaam is. Kennis van het versterferfrecht (de wettelijke standaardbepalingen) en het testamentair erfrecht is in zo’n situatie essentieel.

In deze module leer je hoe je vaststelt of jouw cliënt erfgenaam is en zo ja, welke verplichtingen dan op de bewindvoerder rusten.
Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en verwerping komen aan bod.
Hoe worden nalatenschappen afgewikkeld, wat mag je wel en niet. Verder worden de gevolgen van het overlijden van de eigen cliënt besproken.

In een dagdeel van 4 uur actualiseert onze docent jouw kennis over het erfrecht. Vanuit zijn eigen praktijk als erfrechtadvocaat en professioneel vereffenaar informeert hij je over de uitvoering van bewind bij overlijden en advisering bij aanvaarding van nalatenschap.

Schrijf je in voor

Bewindvoering en erfrecht

1-daagse training

 met Jan van der Wende

De Eenhoorn – Amersfoort

maximaal 18 deelnemers
€348

Excl. 21% BTW

Programma

donderdag 23 mei 2024 09:30 tot 14:30

Nog 14 plaatsen

1-daagse training

 met Jan van der Wende

De Eenhoorn – Amersfoort

maximaal 18 deelnemers
€348

Excl. 21% BTW

Programma

dinsdag 19 november 2024 09:30 tot 14:30

Nog 18 plaatsen