NBBI-leden ontvangen altijd 10% korting (geldt niet bij gebruik van een STAP-budget).
Training

Moreel Beraad

Heb je een moreel dilemma in je werk als mentor of curator, dan heb je een moreel beraad nodig!

Deze bijeenkomst van een dagdeel is het vervolg op de training Instructie Moreel beraad.

Breng je dilemma in het morele beraad en kom tot een gedegen, weloverwogen besluit. In vertrouwelijk groepsgesprek ga je onder leiding van gespreksleider Wim van der Molen aan de slag met een aantal, door de groep zelf, ingebrachte ethische/morele dilemma’s uit de praktijk van jullie mentorschap of curatele. Tijdens het beraad volgen jullie daarbij onderstaande stappen:n

  1. Introductie
  2. Casusselectie
  3. Beeldvorming
  4. Oordeelsvorming
  5. Besluitvorming
  6. Afronding

Na afloop van dit dagdeel heb je de kwestie die jij hebt ingebracht als een ui afgepeld, teruggebracht tot een duidelijke vraag en heb je vervolgens afgewogen welke argumenten er zijn en welke in deze specifieke situatie mee moeten wegen. Uiteindelijk kun je na dit proces dan komen tot een besluit waar jij als mentor/curator achter kunt staan!

Schrijf je in voor

Moreel Beraad

Deze module staat momenteel niet ingepland.