NBBI-leden ontvangen altijd 10% korting (geldt niet bij gebruik van een STAP-budget).
Training

Samenwerken met cliëntvertegenwoordigers in de zorg

Als bewindvoerder in de gezondheidszorg krijg je te maken met mentoren, curatoren en andere wettelijk aangestelde cliëntvertegenwoordigers zoals de cliëntvertrouwenspersoon.

De Wvggz Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wzd Wet zorg en dwang schrijven belangrijke rechten en plichten voor inzake dwang in de zorg. In deze module leer je wat de gevolgen zijn van de wetgeving op de taken en verantwoordelijkheden van bewindvoerders in de zorg en hoe je samenwerking tot stand brengt met de verschillende cliëntvertegenwoordigers.


De volgende punten komen in ieder geval aan de orde:

  • De taken en bevoegdheden van mentor en curator op het gebied van verzorging, begeleiding en behandeling
  • Taken en bevoegdheden van cliëntvertrouwenspersoon (cvp) en patiëntvertrouwenspersoon (pvp)
  • De invloed van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
  • Ethische dilemma’s
  • Het aanvragen van een mentor of curator
  • Taken en bevoegdheden van de cvp en pvp


Het aantal mensen dat zorg ontvangt en door de rechter onder curatele of mentorschap is gesteld is de laatste jaren sterk gestegen. Deze training biedt jou de theorie en praktijk van mentorschap en curatele maakt je bewust van de raakvlakken met bewindvoering, zodat je weet hoe je samenwerking vormgeeft.


De training wordt voor Praktikos verzorgd door Loekie van der Heijden (rechter) en Saskia van Boles (curator en mentor).

De training is geaccrediteerd door ABAN voor 3 punten.


De training wordt incompany aangeboden. Meer informatie of een offerte op maat? Mail ons

Schrijf je in voor

Samenwerken met cliëntvertegenwoordigers in de zorg

Deze module staat momenteel niet ingepland.