NBBI-leden ontvangen altijd 10% korting
Training

Verdieping mentorschap en curatele

Van professionele mentoren en curatoren in de zorg wordt verwacht dat zij kunnen sturen in het veld van hulpverlening en behandeling van de cliënt. Kennis van de wet en jurisprudentie is nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Mentoren en curatoren krijgen te maken met complexe vraagstukken in relatie tot de zorg van hun cliënten. Mag je bijvoorbeeld iemand laten fixeren in een stoel of toestemming geven aan een cliënt om te trouwen of te scheiden? Kun je iemand dwingen te stoppen met roken of verplichten anticonceptie te nemen? 

De module Verdieping mentorschap en curatele legt uit welke beslissingen over verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding binnen het wettelijk kader door de mentor of curator mogen worden genomen. 

Aan de orde komen: 

  • Grondrechten
  • De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
  • Dwangmiddelen en dwangbehandeling: de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ
  • Wils(on)bewaamheid
  • Vervangende toestemming tot behandeling
  • Communicatie met en tegenwicht bieden tegenover zorgpersoneel en artsen
  • Hoe je ervoor zorgt dat dat beslissingen in het belang van je cliënt worden genomen en hoe je beslissingen die niet in het belang van je cliënt zijn kunt tegenhouden

Er wordt ruimte geboden aan discussie over de ethische problematiek waar een mentor of curator zich voor gesteld kan zien. Ter voorbereiding wordt aan de deelnemers gevraagd casuïstiek of dilemma’s in te brengen. Aan de hand van deze casuïstiek nemen we de wetgeving onder de loep en relateren deze aan jouw vakgebied. Na het volgen van deze module is je kennis rondom professioneel mentorschap en curatele verdiept, ken je de actuele wetgeving inzake zorg en dwang en kun je die toepassen op situaties in de dagelijkse beroepspraktijk.

Deze module wordt verzorgd door mr. Loekie van der Heijden (kantonrechter familierecht) en Saskia van Boles (Professioneel mentor en curator).

Schrijf je in voor

Verdieping mentorschap en curatele

1-daagse training

 met Saskia van Boles en Loekie van der Heijden

De Eenhoorn – Amersfoort

maximaal 20 deelnemers
€498

Excl. 21% BTW

Programma

vrijdag 6 december 2024 09:30 tot 16:30

Nog 19 plaatsen